Certyfikaty

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 to unikalny standard branży szkoleniowo-rozwojowej, opracowany przez ekspertów zrzeszonych w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych (PIFS).

Standard SUS 2.0 został zatwierdzony przez PARP jako spełniający wymagania systemu zapewnienia jakości usług firm szkoleniowo-rozwojowych, które chcą uzyskać wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Wymagania standardu ujęte są w 4 kategorie, dotyczące: firmy świadczącej usługi szkolenia i rozwoju, usługi szkoleniowo-rozwojowej, kompetencji kadry i organizacji i logistyki usługi szkolenia i rozwoju. (via www.dekra-certification.com.pl)

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0 to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku firm szkoleniowych, które:

  • nie koncentruje się na samym spełnieniu wymagań, a na rozwoju i ciągłym doskonaleniu usług,
  • odnosi się do efektów uczenia się i rozwoju oraz osiąganych wyników, jednocześnie zachowując dowolność praktyk służących ich osiąganiu,
  • skupia się na odpowiednim doborze kadry zapewniającej właściwą realizację usług,
  • nastawiony jest na sposób zarządzania firmą, kompetencje kadry odpowiedzialnej za realizację usług oraz sam proces świadczenia usług szkoleniowo-rozwojowych,
  • zorientowany jest na klienta, pokazując jakie praktyki firmy szkoleniowej prowadzą do zamierzonych rezultatów i zapewniają wysoką jakość wykonania usług