Polityka prywatności / RODO

[:pl]

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI BEAUTYESTETIC

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do całokształtu działalności Beautyestetic., w tym do działalności prowadzonej za pośrednictwem portali:

https://beautyestetic.pl/
https://v-max.pl/
https://be-ceuticals.com.pl/
http://estheticmedical.pl/
http://cicu.pl/
http://nithya.pl/

1. Administrator danych:
Administratorem Twoich danych jest Beautyestetic,
ul. Józefowska 135, 40-144 Katowice, KRS: 0000640486, NIP: 6342874432; REGON:
365571961.

W celu skontaktowania się z nami należy:

 • wysłać e-mail na adres: ;
 • wysłać list na adres: ul. Józefowska 135, 40-144 Katowice,
 • zadzwonić pod numer telefonu: 32 307 19 19.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za Twoje dane i mamy obowiązek przekazać Ci poniższe informacje.

2. Cele przetwarzania danych:
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Przetwarzanie w związku z zawarciem z Tobą umowy sprzedaży:

 1. W przypadku zawarcia z Tobą umowy sprzedaży przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania tej umowy. Możemy przetwarzać również Twoje dane osobowe, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu lub podjęcie działań na
  żądanie osoby, której dane dotyczą przed jego zawarciem. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla nas dodatkowe obowiązki (np. w kwestiach podatkowych), podstawą prawną przetwarzania danych jest też art. 6 ust. 1c) RODO czyli niezbędność danych do wykonania obowiązku prawnego.
 2. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji lub powstania między nami sporu dotyczącego realizacji umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpatrzenia i obsługi reklamacji jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przetwarzanie w związku z zawarciem przez Ciebie innej umowy

 1. Jeśli jesteś naszym współpracownikiem lub kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania zawartej z Tobą umowy. Możemy przetwarzać również Twoje dane osobowe, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu
  lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jego zawarciem. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla nas dodatkowe obowiązki (np. w kwestiach podatkowych), podstawą prawną przetwarzania danych jest też art. 6 ust. 1c) RODO czyli niezbędność danych do wykonania obowiązku prawnego.
 2. Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych, będziemy je przetwarzać w celach wskazanych w treści tej zgody – w takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 a) RODO czyli Twoja zgoda.
 3. Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu poinformowania o nawiązanej przez nas współpracy (o ile dopuszcza to zawarta przez nas umowa) – w takim przypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz uzasadniony interes.

Przetwarzanie danych pracowników i innych członków personelu naszych klientów,
lub kontrahentów:

 1. Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta, możemy przetwarzać twoje dane w celu wykonania umów zawartych z tym klientem lub kontrahentem. Dla powyższego celu podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

Przetwarzanie w związku z korespondencją prowadzoną za pośrednictwem poczty e-
mail:

 1. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji. Podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasz uzasadniony interes.

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem marketingu i wysyłki newslettera:

 1. Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania od nas newslettera albo innych informacji handlowych mailowo albo telefonicznie, podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust. 1 a) RODO czyli Twoja zgoda.
 2. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług wykonywanego za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Podstawą prawną przetwarzania będzie w takiej sytuacji art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie uzasadnione interesy.

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem strony internetowej:

 1. Jeśli na stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, będziemy przetwarzać dane w celu umożliwienia kontaktu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie uzasadnione interesy.
 2. W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej administrowania i zapewnienia bezpieczeństwa możemy przetwarzać dane zbierane podczas wizyt na niej. Dane te nie będą wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych użytkowników. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli
  nasze prawnie uzasadnione interesy.

Przetwarzanie w związku z prowadzeniem profilów w mediach społecznościowych:

 1. Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy możemy przetwarzać Twoje dane zgromadzone na portalach EMI na portalach: Facebook, LinkedIn i Instagram w celu zapewnienia funkcjonowania profilu (w szczególności aby informować użytkowników o naszych produktach i usługach, o wydarzeniach w których bierzemy udział jak również o osobach z którymi współpracujemy) oraz nawiązywania interakcji z użytkownikami. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO czyli nasze prawnie usprawiedliwione interesy.

3. Obowiązek podania danych:

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że:

 1. Jeśli zawierasz z nami umowę, podanie Twoich danych będzie niezbędne, abyśmy mogli ją wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich danych jak Twoje imię i nazwisko, adres, NIP, e-mail, numer telefonu. Podobnie, jeśli zgłaszasz reklamację, musimy otrzymać Twoje dane, by móc ją rozpatrzyć i obsłużyć. Będziemy również
  przetwarzać dane dotyczące szczegółów naszej współpracy;
 2. Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta, z którym mamy zawartą umowę, przetwarzanie Twoich danych może być konieczne dla jej wykonania;
 3. Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich danych takich jak adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości jest niezbędne, byśmy mogli prowadzić z Tobą korespondencję;
 4. Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji mogą być przetwarzane do celów wysyłki informacji marketingowych za pośrednictwem tradycyjnej poczty;
 5. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twój adres e-mail i numer telefonu mogą być przetwarzane do celów wysyłania Ci informacji marketingowych drogą elektroniczną;
 6. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej przetwarzamy Twoje dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail a także dane zawarte w treści wiadomości;
 7. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, gromadzimy Twoje dane, w tym adres IP w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej administrowania i zapewnienia bezpieczeństwa;
 8. W przypadku wizyt na naszych profilach na portalach społecznościowych Facebook, LinkedIn i Instagram przetwarzanie Twoich danych takich jak imię, nazwisko i wizerunek, jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez ten portal.

4. Okres przechowywania danych:

Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

 1. w przypadku danych niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny tj. do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub zobowiązań podatkowych z nią związanych – którykolwiek z tych terminów upłynie później;
 2. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania;
 3. w przypadku danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane tak długo jak będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem, że:– w przypadku wniesienia sprzeciwu przetwarzanie zostanie zakończone z chwilą jego otrzymania, chyba że:
 • nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać nadal, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania;
 • potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).

5. Przysługujące Ci prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych;
 2. Prawo do sprostowania danych;
 3. Prawo do usunięcia danych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jakiej nam udzieliłeś (skorzystanie przez Ciebie z tego prawa nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia zgody);
 7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze
  względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO). W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli jednak Twój sprzeciw dotyczyć będzie przetwarzania danych w celach marketingowych, po jego otrzymaniu bezwzględnie zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji ani nie dokonujemy profilowania w oparciu o Twoje dane.

7. Pliki Cookies (tzn. ciasteczka)

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, a więc niewielkie pliki tekstowe, które są instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie). Pliki cookies zawierają nazwę domeny naszego serwisu internetowego, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. Dzięki cookies wiemy, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, jak długo na niej przebywasz i z jakiego miejsca na świecie się na nią logujesz. Nie znamy jednak Twojej tożsamości i nie
próbujemy jej ustalić.

Pliki cookies pozwalają nam prowadzić analizę ruchu na naszej stronie internetowej i mierzyć sposób korzystania z niej, a także usprawniać jej funkcjonowanie, aby lepiej dopasować ją do potrzeb użytkowników.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza korzystanie z plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Korzystamy z plików cookies za Twoją zgodą wyrażoną poprzez kontynuowanie przez Ciebie korzystania z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, której używasz. Jeśli nie chcesz, aby nasza strona instalowała i przechowywała pliki cookies na Twoim urządzeniu, możesz dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

8. Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 1. firmom, które zapewniają nam usługi hostingowe;
 2. firmom, które zapewniają nam usługi administracyjne i księgowe;
 3. firmom, które zapewniają nam usługi administrowania stroną internetową i usługi IT;
 4. firmom, które świadczą na naszą rzecz usługi marketingowe;
 5. kurierom, pracownikom poczty którzy dostarczają Ci przesyłki;

Twoje dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże, w drodze wyjątku, zagraniczne transfery danych mogą być realizowane odnośnie niektórych danych zbieranych przy użyciu plików cookies (ciasteczek). Przykładowo niektóre dane zbierane przy pomocy plików cookies firmy Google LLC mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, a więc poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC posiada certyfikat EU-US- Privacy Shield, co potwierdza adekwatny poziom ochrony danych dla transferów poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z umową zawartą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską i opartą na tej umowie decyzją Komisji Europejskiej.

[:en]

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://beautyestetic.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

[:]

Tagi produktów
czerwiec 2024
PWŚCPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930